Impressum

Impressum   Persoonsbetreffende gegevens Het gebruik van het internet-dienstverleningsaanbod van de firma Jakobs Industriebedarf vereist gedeeltelijk het vermelden van persoonsbetreffende gegevens zoals bijv. naam, adres, deelnemernummer, e-mail adres, PIN. De firma Jakobs Industriebedarf vermeldt, verwerkt en gebruikt deze persoonsbetreffende gegevens alleen ter nakoming van haar taken en uitsluitend doelgericht, dwz alleen voor het doel, waarvoor u de gegevens ter beschikking gesteld heeft. Dit gebeurt onder ’t inachtnemen van de wet bescherming van persoonsgegevens.   Notuleren Bei iedere oproep op de webserver van de firma Jakobs Industriebedarf worden relevante logfiles opgeslagen. Al naar gelang het gebruikte inlogprotocol houdt de protocolinformatie gegevens in met navolgende inhoud:   IP-adres van de aanvragende PC, datum, tijdstip van de aanvraag, van de aanvraagende PC gewenste inlogmethode/functie, van de aanvragende PC overgedragen input-waarden (filename,…..), inlogstatus van de web-server (file overdragen, file nietgevonden, commando niet uitvoeren, enz.), naam van de aangevorderde file, URL, van waaruit de file aangevraagd/ de gewenste functie aangevorderd werd, overgedragende hoeveelheid gegevens, beschrijving van het gebuikte webbrowsertype cq het gerbuikte besturingsprogramma.   De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt met als doel dataveiligheid (identificatie en navolgen niet toelaatbare inlogpogingen en inloggen op de web-server) en voor interne statistiken; een vergelijk met andere informatiefiles of zelfs het verdergeven van gegevens aan derden, ook als uitreksel, wordt niet toegepast. Een persoonsgebonden verwerking folgt niet. Na verwerking van de jaarlijkse inlogpogingen worden de genotuleerde gegevens verweiderd. De verwerking volgt maandelijks en jaarlijks, het verweideren volgt steeds in januari van het daaropvolgende jaar. Verwerking en verweideren volgt steeds door een medewerker van de firma Jakobs Industriebedarf.   e-mail veiligheid Indien u ons een e-mail stuurt, wordt uw e-mailadres alleen voor de correspondentie met u gebruikt.   Links naar andere Internet-sides. De firma Jakobs Industriebedarf is voor de eigen inhoud, die ze voor het gebruik gereedhoudt, volgens de algemene wet verantwoordelijk (§8 TDG). Van deze eigen inhoud zijn links naar die door andere aanbieders bereidgehouden inhoudsopgaven te onderscheiden. Door deze “links” bemiddelt de firma Jakobs Industriebedarf de toegang naar “vreemde inhoudsopgaven” (§9 TDG). Voor deze “vreemde” inhoudsopgaven is ze niet verantwoordelijk, omdat ze de overdracht van de informatie niet in opdracht geeft, de geadresseerde van de overgedragene informatie niet uitkiest en de overgedragene informatie ook niet uitgekozen of veranderd heeft. Ook een automatische voor korte tijd tussenopslag van deze “vreemde” gegevens volgt vanwegen de gekozen oproep- en verlinkmethode niet, zodat  ook hierdoor geen verantwoordelijkheid van de firma Jakobs Industriebedarf voor deze “vreemde” inhoudsopgaven resulteert. Bij de eerstmalige verbinding van dit internetaanbod heeft de firma Jakobs Industriebedarf de vreemde inhoud echter daarop gecontrolleerd, of door deze een mogelijke burgerrechtliche of strafrechtliche verantwoordelijkheid veroorzaakt wordt. Zodra die firma Jakobs Industriebedarf echter vaststelt of door andere eropgewezen wordt, dat een concreet aanbod, naar welke de firma Jakobs Industriebedarf een link .

Jakobs Industriebedarf

Hauptstraße 143

41372 Niederkrüchten

Inh. Heidi Jakobs

Tel.: +49 (0) 2163 873255